Access

2-50-9Ikebukuro Toyoshima-ku, Tokyo 171-0014
No. 3 Kyoritsu Bldg. 8th Fl.

TEL : 03-3984-0277

FAX : 03-3984-0278